Mrežni udžbenik
iz genetike

Mrežni udžbenik Genetika namijenjen je studentima preddiplomskih studija biologije Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za stjecanje znanja o zakonima nasljeđivanja na razini stanice, jedinke i populacije te o molekularnim mehanizmima kojima geni upravljaju rastom i razvitkom organizma.
Udžbenik je namijenjen i studentima drugih, srodnih struka poput medicinske, agronomske i veterinarske.

Autorica

Mirjana Pavlica

Mirjana Pavlica je redovita profesorica u trajnom zvanju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlena je u Zavodu za molekularnu biologiju Biološkog odsjeka PMF-a.Diplomirala je biologiju, a zatim magistrirala i doktorirala u području prirodnih znanosti, polje biologija na PMF-u.
Nakon diplome zapošljava se na PMF-u gdje sudjeluje u nastavnom i znanstvenom procesu.
Nositeljica je obaveznog kolegija
Genetika za studente Integriranog preddiplomskog i diplomskog smjera biologije i kemije: nastavnički smjer kao i sunositeljica obaveznog kolegija Genetika za studente preddiplomskih studijskih programa Biologija i Znanosti o okolišu. Također sudjeluje sa kolegama u nastavi iz izbornih kolegija Biotestovi i Biomonitoring te kolegija Biomarkeri u biomonitoringu onečišćenja okoliša na poslijediplomskom doktorskom studiju Biologije.

Kontakt

Adresa

Prirodoslovno-matematički fakultet
Horvatovac 102a
10000 Zagreb

Telefon

+385(0)1 4606 266

E-mail