Sadržaj

⌘K
  1. Home
  2. Sadržaj
  3. 15. Regulacija ekspresije...
  4. Kviz

Kviz

Print Friendly, PDF & Email

Dobrodošli na kviz samoprocijene znanja iz petnaestog poglavlja!

(označi točne odgovore)

1. 
Ako u okolišu bakterije nema glukoze, a laktoza je prisutna, lac-operon je?

2. 
Bakterijska mRNA je?

3. 
Lac-operon i neki drugi operoni koji razgrađuju šećere u bakteriji E. coli mogu biti inhibirani prisutnošću glukoze koja?

4. 
Lac-operon je pod?

5. 
Trp-operon bakterije E. coli reguliran je?