Sadržaj

⌘K
  1. Home
  2. Sadržaj
  3. 2. Mendelovi zakoni
  4. Vrtni grašak kao eksperimentalni objekt u klasičnoj genetici 

Vrtni grašak kao eksperimentalni objekt u klasičnoj genetici 

Print Friendly, PDF & Email

Vrtni grašak 

Vrtni grašak (slika 2.2.) je idealna modelna vrsta za klasična genetička istraživanja. Razlozi zbog kojih je Mendel odabrao vrtni grašak za svoje eksperimente:

Jednogodišnja je biljka s dobro definiranim karakteristikama, lako ju je uzgajati i raditi kontrolirana križanja.

Javlja se s puno varijeteta koji se razlikuju u lako prepoznatljivim morfološkim svojstvima (varijetet = genotip) (slika 2.3.).

Lak uzgoj i veliki broj potomaka.

Slika 2.2. Vrtni grašak (fotografija: Jerry Kirkhart).

Slika. 2.4. Građa cvijeta graška omogućava kontrolirano križanje (crtež Renata Horvat).

Grašak je samooplodna vrsta (slika 2.4.) – prašnici i njuška tučka su zatvoreni u cvijetu te tako zaštićeni od peluda drugih oprašivača što omogućava kontrolirana križanja (slika 2.5.).

Slika. 2.5. Građa cvijeta graška omogućava kontrolirano križanje (crtež Renata Horvat).

Slika. 2.3. Varijeteti graška: svaki varijetet se javlja u dva dobro definirana morfološka oblika (crtež Renata Horvat).