Sadržaj

⌘K
  1. Home
  2. Sadržaj
  3. 3. Modifikacije fenotipsk...
  4. Ponovimo

Ponovimo

Print Friendly, PDF & Email

U nastavku se nalaze pitanja za samoprovjeru koja će ti pomoći u savladavanju znanja iz genetike.
Pažljivo pročitaj pitanje i pokušaj točno odgovoriti. Klikom na pitanje možeš vidjeti odgovor i pojašnjenje.

Pojasni potpunu dominaciju?

To je najjednostavniji odnos alela istoga gena; heterozigotni genotip (Aa) ima dominantni fenotip kao i dominantni homozigot (AA).

Pojasni nepotpunu dominaciju?

Kod nepotpune dominacije heterozigot je fenotipska mješavina (intermedijar) dva homozigotna genotipa. Na molekularnoj razini to znači da 50 % proteina heterozigota, koji je produkt funkcionalnog alela nije dovoljno za stvaranje istog fenotipa homozigotnog genotipa.

Pojasni kodominaciju?

Kod kodominantnog odnosa oba alela heterozigotnog genotipa su eksprimirana u fenotipu. 

Kako nastaje srpasta anemija?

Srpasta anemija nastaje zbog mutacije gena za sintezu β-lanca hemoglobina (HbA —–> HbS).  Kod homozigota HbSHbS zbog stvaranja hemoglobina S dolazi do promjene oblika eritrocita iz diskoidnog u srpasti što ima za posljedicu: uništavanje normalnih eritrocita u jetri i anemiju, a srpaste stanice oslabljenog prijenosa kisika se sljepljuju i začepljuju kapilare i manje krvne žile uzrokujući zastoj cirkulacije i propadanje organskih sustava što može dovesti do fatalnog ishoda.

Što je pleiotropni učinak?

Sposobnost gena da izaziva višestruke fenotipske učinke je pleiotropni učinak.

Pojasni recesivnu letalnost?

Do letalnosti dolazi jedino kod homozigotnog genotipa iako je gen dominantan u fenotipu.

Što je epistaza?

Epistaza je međudjelovanje alela različitih gena; ekspresija jednoga gena na jednom mjestu u genomu maskira (modificira/inhibira) ekspresiju gena na drugom mjestu u genomu. Epistaza predstavlja komplementarni učinak što znači da ekspresija jednog svojstva ovisi o ekspresiji dvaju ili više gena. Kada epistaza obuhvaća međudjelovanje 2 različita gena broj fenotipova F2 generacije uvijek je manji od 4 (3 ili 2).

Što je penetrabilnost gena?

Ako se neki alel uvijek izražava u fenotipu svih jedinki populacije kažemo da je 100 % penetrabilan.
Penetrabilan gen može varirati u načinu svoje ekspresije. 
Penetrabilnost (prodornost) gena je rezultat djelovanja njegovog dominantnog alela i drugog alelnog faktora (epistaza). Faktori koji mijenjaju fenotipsku ekspresiju genotipa uključuju gene modifikatore i okoliš.

Što je farmakogenetika?

Farmakogenetika je grana genetike koja se bavi utjecajem djelovanja lijekova na genotip pacijenta, budući da lijekovi za istu bolest ne djeluju jednako na sve pacijente. Učinak lijeka ovisi o genotipu pacijenta.