Sadržaj

⌘K
  1. Home
  2. Sadržaj
  3. 6. Genetika spola
  4. Spolno – vezani geni i spolno – vezano nasljeđivanje

Spolno – vezani geni i spolno – vezano nasljeđivanje

Print Friendly, PDF & Email

Spolni kromosomi nose gene koji nisu direktno uključeni u determinaciju spola, ali njihovo nasljeđivanje ovisi o nasljeđivanju spolnih kromosoma dakle vezano je uz spol.

Slika 6.5. Pseudoautosomne regije spolnih kromosoma PAR1 i PAR2 (izvor: Stephanie Weng, Samuel A. Stoner and Dong-Er Zhang – Weng S, Stoner SA, Zhang D-E. Sex chromosome loss and the pseudoautosomal region genes in hematological malignancies. Oncotarget. 2016;7(44):72356-72372. doi:10.18632/oncotarget.12050.
http://www.impactjournals.com/oncotarget/index.phpjournal=oncotarget&page=article&op=view&path%5B%5D=12050&path%5B%5D=38133.

Geni na kromosomu X su spolno-vezani ili X-vezani geni.
Na Y kromosomu vrlo je malo aktivnih gena, to su holandrični geni.
Kromosomi X i Y su djelomično homologni kromosomi: na krajevima oba kraka X i Y-kromosoma nalaze se pseudoautosomne regije (PAR1 i PAR 2, slika 6.5.) kojima se ovi kromosomi pare u profazi I.

SPOLNO-VEZANO NASLJEĐIVANJE

Prvo spolno-vezano svojstvo, boja oka vinske mušice, otkriveno je 1910. g. Gen za boju oka nalazi se na X-kromosomu vinske mušice (slike 6.2. i 6.6.).

Ženka za spolno-vezani gen može biti homozigotna ili heterozigotna. Mužjaci su hemizigoti, jer samo na kromosomu X nose gen za spolno-vezano svojstvo (samo jedan alel) koji se uvijek eksprimira u fenotipu.
Nasljeđivanje spolno-vezanog svojstva je tzv. križno nasljeđivanje; muški potomci nasljeđuju spolno-vezano svojstvo od majke jer jajnom stanicom dobivaju kromosomom X s odgovarajućim alelom, a spermijem dobivaju kromosom Y (slika 6.6.).

Slika 6.6. Nasljeđivanje boje oka vinske mušice.

NASLJEĐIVANJE SPOLNO-VEZANIH BOLESTI KOD ČOVJEKA

Sljepoća za boje ili daltonizam je prvi otkriveni spolno-vezani recesivni poremećaj u čovjeka (naziv prema Johnu Daltonu, engleskom kemičaru koji je imao taj nedostatak).
U čovjeka su tri različita gena odgovorna za razlikovanje boja; od toga su dva na X-kromosomu. Svaki gen daje informaciju za fotopigment koji se nalazi u čunjastim stanicama mrežnice osjetljivima na svjetlost. Svaki fotopigment je osjetljiv na jedan dio vidljivog dijela spektra, a svaki tip stanice sadrži samo jednu vrstu fotopigmenta (postoje tri). Fotopigment je građen od retinola (vitamin A) i opsina (protein). Geni za opsine nalaze se na X-kromosomu.

Najčešći oblik poremećaja je crveno-zelena sljepoća za boje, jer nedostaje opsin osjetljiv na crveni ili zeleni dio spektra.
Crvena sljepoća je deuteranopija (3/4); nedostaje opsin zeleni dio spektra.
Zelena sljepoća je protanopija; nedostaje opsin za crveno dio spektra.

Važno!

Daltonizam se češće javlja kod muškog spola. Razlog je taj što se gen nalazi na X-kromosomu pa se kod muškog spola koji je hemizigotan, recesivni alel uvijek ispoljava u fenotipu.
Daltonizam se može otkriti uz pomoć Ishikara-testova (slika 6.7.). Na slici 6.8. prikazano je kako razlikuju boje dikromatičari (protanopija i deuteranopija)

Slika 6.8. Gore: normalno razlikovanje boja Braeburn i Granny Smith jabuke. Dolje: dikromatizam (deuteranopia ili protanopia) (izvor: w:en:User:Limbicsystem – English Wikipedia, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2547605).

Slika 6.7. Ishikara-test kojim detektiramo različite vrste sljepoće za boje (izvor: Shinobu Ishihara – Unknown source, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1692985).

Svaki od dva X-vezana gena zastupljen je sa 3 alela na razini ljudske populacije (normalni pigment > defektni pigment > bez pigmenta). Analizom DNA utvrđeno je da su geni za deuteranopiju i protanopiju gotovo identični, te da kodiraju za pigmente koji su 99 % identični. Ta su dva gena vrlo blizu na X-kromosomu i smatra se da su nastali duplikacijom jednog gena pretka tijekom evolucije gena sisavaca. Treći gen za plavi pigment nalazi se na dužem kraku kromosoma 7 (tritanopija – oblik sljepoće za boje, slika 6.9.).

Zanimljivost

John Dalton je imao deuteranopiju (nedostatak opsina za srednju valnu duljinu – zeleno). Kako je za života uočio da ne može razlikovati crvenu boju želio je da nakon njegove smrti njegove očne jabučice budu pohranjene i analizirane kako bi se napravila analiza. Analiza DNA čunjastih stanica mrežnice napravljena je 1994. i ustanovljen je nedostatak opsina za zeleno.

Slika 6.9. Tritanopia (izvor: “Tohaomg – vlastiti rad”, CC BY-SA 4.0,  https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47802910).

Duschennova mišićna distrofija

Duschennova mišićna distrofija je spolno-vezana recesivna bolest koju karakterizira progresivno slabljenje mišića i gubitak koordinacije zbog nedostatka mišićnog proteina distrofina. Distrofiju kao i ostale spolno-vezane recesivne bolesti prenose na svoje sinove zdrave majke nositeljice (heterozigotni genotip) (slika 6.10.).

Slika 6.10. Nasljeđivanje mišićne distrofije (izvor: XlinkRecessive.jpg: National Institutes of Healthderivative work: Drsrisenthil – XlinkRecessive.jpg, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12046961).

 

Hemofilija

Hemofilija je spolno-vezana recesivna bolest koja nastaje zbog nedostatka proteina koji sudjeluju u zgrušavanju krvi. Dvije su vrste hemofilije: hemofilija A je posljedica nedostatka antihemofilijskog faktora  i hemofilija B koja nastaje zbog nedostatka tromboplastina.
Kod hemofilije A radi se o defektu gena za proteinski kofaktor VIII koji je neophodan za punu aktivnost faktora IX u seriji reakcije aktivacije trombina, enzima koji katalizira pretvorbu topljivog fibrinogena u netopljivi fibrin (85 % hemofiličara).
U 15 % hemofiličara B-tipa radi se o defektu gena za kofaktor IX koji aktivira faktor X u procesu aktivacije trombina.
Visoka učestalost hemofilije uočena je u kraljevskim porodicama Europe (“kraljevska bolest”) zbog velikog broja brakova u srodstvu (slika 6.11.).

Slika 6.11. Rodoslovlje nasljeđivanja hemofilije u engleskoj kraljevskoj obitelji; crveni krugovi označavaju muške potomke hemofiličare, bijeli su zdravi a ružičasto označeno su heterozigotne žene nositeljice bolesti (izvor: Benutzer:AntonsusiVon Der ursprünglich hochladende Benutzer war Caro1409 in der Wikipedia auf Deutsch – SVG version of File:Erbgang Bluterkrankheit.jpg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45245873).

Jeste li znali?

Hemofilija

Kod žena je hemofilija relativno rijetka bolest; heterozigotne žene (nositeljice) mogu imati blage simptome bolesti.

Nedostatak enzima glukoza-6-fosfat-dehidrogenaze (G6PD) je spolno-vezana recesivna bolest koja je posljedica poremećaja metabolizma glukoze. Enzim G6PD je važan za održavanje potrebne količine reduciranog glutationa u stanici što je neophodno za intaktnost stanične membrane. Kod osoba koje nose mutaciju toga gena, nakon uzimanja neke hrane (npr. bob) ili nekih lijekova dolazi do oksidacijskih procesa u stanici. To izaziva smanjenje količine reduciranog glutationa u stanicama. Posljedica toga je liza ili pucanje eritrocita (zbog smanjenja intaktnosti stanične membrane) što, zbog krvarenja izaziva hemolitičku anemiju.
To je česta bolest u Američkih crnaca (10 % populacije), na području Mediterana (Grčka, južna Italija) i u područjima endemske malarije (Afrika, Indija, Južna Azija). Naime uzročnici malarije su protisti roda Plasmodium koje prenosi komarac malaričar. Vrsta komarca Plasmodium falciparum, ne može se razvijati u eritrocitima osoba s nedostatkom enzima G6PD pa osobe tog genotipa imaju selekcijsku prednost jer ne oboljevaju od malarije.

Jeste li znali?

Spolno-vezana recesivna svojstva u čovjeka

Spolno-vezana recesivna svojstva u čovjeka: dva oblika dijabetesa, oblik katarakte, noćna sljepoća, juvenilni glaukom i sijedi pramen kose.
Dominantno spolno-vezano svojstvo je defektna zubna caklina.

Y-VEZANI GENI

Na kromosomu Y u čovjeka je vrlo malo aktivnih gena (oko 100-200), to su holandrični geni:

Sry gen – gen okidač razvoja testisa; gen koji determinira razvitak muškog spola

NASLJEĐIVANJE SPOLNO-VEZANIH GENA KOD PTICA

Kod ptica je ženski spol heterogametan (ZW) a muški je homogametan (ZZ). Na slici 6.12. prikazano je križno nasljeđivanje boje perja kod kokoši.

Slika 6.12. Nasljeđivanje boje perja u peradi.