Sadržaj

⌘K
  1. Home
  2. Sadržaj
  3. 20. Tehnologija rekombina...
  4. Ponovimo

Ponovimo

Print Friendly, PDF & Email

U nastavku se nalaze pitanja za samoprovjeru koja će ti pomoći u savladavanju znanja iz genetike.
Pažljivo pročitaj pitanje i pokušaj točno odgovoriti. Klikom na pitanje možeš vidjeti odgovor i pojašnjenje.

Što je klon?

Klon je populacija stanica ili organizama koji su genetski identični, a nastali su binarnom diobom (prokarioti) ili mitozom iz jedne stanice ili vegetativnim razmnožavanjem zajedničkog pretka (eukarioti).

Što je totipotentnost?

Totipotentnost (lat. totipotentia = sposobnost za sve) je karakterakteristika stanice da zadrži embriogeni potencijal za stvaranje novog organizma.

Što je reproduktivno kloniranje?

Reproduktivno kloniranje je postupak razvoja organizma prijenosom jezgre diferencirane stanice u jajnu stanicu kojoj je prethodno uklonjena jezgra. Na taj se način reprogramira genetički materijal već diferencirane somatske stanice te se njen embriogeni potencijal iskorištava za razvitak novog organizma. Ovca Dolly prvi je sisavac kloniran iz diferencirane stanice.

Što su restrikcijske endonukleaze?

Restrikcijske endonukleaze su enzimi koje bakterijska stanica koristi za razgradnju strane DNA (virusna DNA). Enzim prepoznaje određenu nukleotidnu sekvenciju tzv. restrikcijsko mjesto od 4 do 8 nukleotidnih parova baza, te cijepa na tom mjestu (ili u neposrednoj blizini) dvolančanu DNA. DNA bakterijske stanice ima ista restrikcijska mjesta kao i virusna DNA, no ta su mjesta zaštićena od cijepanja jer su metilirana.

Pomoću čega se radi ugradnja stranog gena u genom?

Ugradnja stranoga gena u genom ili molekularno kloniranje radi se uz pomoć plazmida ili faga (bakteriofag ili bakterijski virus) koje nazivamo vektorima (lat. vect = nošen). Vektor sa ugrađenom stranom DNA je rekombinantni vektor.

Kako se radi selekcija rekombinantnog vektora?

Selekcija rekombinantnog vektora radi se uz pomoć selektivnih podloga s antibiotikom (slika 20.10.), jer se koristi svojstvo rezistentnosti na antibiotik, a gen za rezistentnost dio je plazmidne DNA.

Što je transfekcija?

Postupak ubacivanja strane DNA u eukariotsku stanicu metodom sličnoj bakterijskoj transformaciji.

Što je transgeni organizam?

Eukariotski organizam s ugrađenim stranim genom (genima) u genom.

Koji je najbolji način unošenja stranih gena u biljnu stanicu?

Najbolji način za unošenje stranih gena u biljnu stanicu je prirodni sustav transformacije kojim se biljne stanice transformiraju plazmidom Ti bakterije Agrobacterium tumefaciens. Za kloniranje gena u T-regiju Ti plazmida bakterije ubacuje se strana DNA. Na taj način nastaje rekombinantna bakterija. Nakon zaražavanja biljke sa rekombinantnom bakterijom dolazi do ugradnje plazmidne DNA sa stranim genom u biljni kromosom (slika 20.13.).