Sadržaj

⌘K
  1. Home
  2. Sadržaj
  3. 1. Uvod u genetiku
  4. Sažetak

Sažetak

Print Friendly, PDF & Email

Genetika je znanost o procesima, pojavama i zakonitostima nasljeđivanja te o varijabilnosti organizama.

DNA je dvolančana molekula koja nosi uputu za razvoj i funkcioniranje organizama.

Nasljeđivanje ima kemijsku osnovu u semikonzervativnoj replikaciji DNA pri čemu nastaju kopije gena koje se prenose s roditelja na potomke.

Stanični prenosioci gena su gamete (jajna stanica i spermij), a geni roditelja se kombiniraju u jezgri oplođenog jajeta (zigoti).

Fizička osnova nasljeđivanja (vertikalno nasljeđivanje ili prijenos gena s roditelja na potomke) ovisi o ponašanju kromosoma za vrijeme spolnog razmnožavanja koje uključuje mejozu.

Mejozom dolazi do redukcije broja kromosoma (u anafazi I), te nastaju 4 haploidne gamete koje su genetski različite zbog kromatidne izmjene u profazi I.

Mitozom nastaju dvije genetski identične stanice kćeri.

Predmeti proučavanja genetike su: prijenos, struktura i funkcija nasljedne tvari.

Istraživanja u genetici provode se na svim razinama biološke organizacije, od molekula i pojedinačnih stanica do jedinki i grupa jedinki u populaciji.