Sadržaj

⌘K
  1. Home
  2. Sadržaj
  3. 17. Citoplazmatsko naslje...
  4. Ponovimo

Ponovimo

Print Friendly, PDF & Email

U nastavku se nalaze pitanja za samoprovjeru koja će ti pomoći u savladavanju znanja iz genetike.
Pažljivo pročitaj pitanje i pokušaj točno odgovoriti. Klikom na pitanje možeš vidjeti odgovor i pojašnjenje.

Pojasnite majčinski učinak?

Učinak produkata majčinih gena (najčešće proteini ili mRNA) na fenotip potomaka naziva se majčinski učinak. Primjerice molekula mRNA koja nastaje transkripcijom majčinog gena u primarnoj oociti prenosi se citoplazmom jajne stanice do zigote gdje dolazi do translacije odnosno sinteze proteina što je ekspresija majčinog genotipa. Potomak ne mora naslijediti taj gen.

Koji geni čine iznimku u kromosomskoj teoriji nasljeđivanja?

Citoplazmatski geni (geni DNA-organela mitohondrija i kloroplasta) čine iznimku u kromosomskoj teoriji nasljeđivanja.

Koji elementi se prenose prilikom oplodnje ženskog roditelja, odnosno muškog roditelja?

Prilikom oplodnje ženski roditelj putem jajne stanice daje ne samo jezgru već i citoplazmu s organelima, dok muški roditelj spermijem daje samo jezgru.

Pojasnite homoplazmiju i heteroplazmiju?

U citoplazmi stanice može biti samo jedna vrsta kloroplasta što nazivamo homoplazmija. Ako ima više vrsta kloroplasta u citoplazmi to je heteroplazmija.

Što je mitohondrijska DNA?

Mitohondrijska DNA (mtDNA) je gola kružna dvolančana DNA koja se replicira neovisno o jezgrinom genomu. Mitohondrijska DNA čovjeka sadrži 16.569 pb, dok je mtDNA kvasca pet puta veća. Kod biljaka je mtDNA puno veća i pokazuje veću varijabilnost (250.000 – 2×106 pb).

O čemu govori endosimbiotska teorija?

Govori o porijeklu DNA-organela (kloroplasti i mitohondriji) u eukariotskoj stanici. Kloroplasti su potomci fotosintetskih prokariota, najvjerojatnije cijanobakterija, a mitohondriji su potomci Gram-negativnih purpurnih bakterija koje su bile aerobni heterotrofi (slika 17.9.).