Sadržaj

⌘K
  1. Home
  2. Sadržaj
  3. 17. Citoplazmatsko naslje...
  4. Genom kloroplasta

Genom kloroplasta

Print Friendly, PDF & Email

Genom kloroplasta

Kloroplastna DNA (cpDNA) je gola kružna molekula DNA vrlo slična bakterijskoj DNA. Veličina kloroplastne DNA kreće se od 100.000 pb do 200.000 pb. Kloroplastna DNA se replicira neovisno o jezgrinom genomu.

Primjerice cpDNA duhana sadrži informaciju za oko 120 proteina koji su uključeni u transkripciju i translaciju (geni za rRNA i tRNA, geni za podjedinice polimeraze i ribosomske proteine) te fotosintezu (geni za podjedinice fotosintetskog elektronsko-transportnog kompleksa, ATP-aza kompleksa, veliku podjedinicu enzima ribuloza 1,5-bisfosfat karboksilaze: RUBISCO). No genom kloroplasta ne sadrži sve gene potrebne za funkciju i strukturu organela. Geni koji nedostaju genomu kloroplasta su smješteni u jezgri stanice. Stoga su kloroplasti tzv. semiautonomni organeli (slika 17.4.).

Slika 17.4. Građa kloroplasta (crtež Renata Horvat).

Funkcionalno slični geni kloroplasta pripadaju jednoj grupi (sličnost s bakterijskim operonom). Jedan kloroplast može sadržavati i do 300 kopija jedne molekule DNA. Biljke cvjetnice mogu imati 12-25 nukleoida/kloroplastu, a 3-5 kružnih DNA/nukleoidu.

VAŽNO JE ZNATI

U citoplazmi stanice može biti samo jedna vrsta kloroplasta što nazivamo homoplazmija. Ako ima više vrsta kloroplasta u citoplazmi to je heteroplazmija.