Sadržaj

⌘K
  1. Home
  2. Sadržaj
  3. 18. Populacijska genetika
  4. Sažetak

Sažetak

Print Friendly, PDF & Email

Populacijska genetika bavi se proučavanjem genetičke strukture populacije odnosno analizom učestalosti gena i genotipova u prirodnim populacijama kao i čimbenicima koji ih određuju.

U Mendelovoj populaciji ukupan broj gena u spolnim stanicama spolno zrelih članova populacije čini gensku zalihu.

Hardy-Weinbergov zakon: u velikoj populaciji u kojoj dolazi do slučajnog parenja, frekvencije gena i genotipova su stalne; pravilo vrijedi samo za populacije koje su u genetičkoj ravnoteži, a to su populacije bez mutacija, migracije, genetskog otklona (drift) i prirodne selekcije.

Gubitak alela ili njegova fiksacija u populaciji čistom slučajnošću i nevezano sa selekcijom je genetski otklon.

Učinak uskoga grla – drastična promjena učestalosti alela fiksacijom ili eliminacijom alela.

Učinak utemeljitelja –  kada se mala grupa jedinki odvoji od glavne grupe jedinki populacije te osniva novu koloniju na novoj geografskoj lokaciji.

Kvantitativna genetika – bavi se istraživanjem nasljeđivanja kompleksnih i kvantitativnih svojstava.