Sadržaj

⌘K
  1. Home
  2. Sadržaj
  3. 14. Eukariotski genom/kro...
  4. Sažetak

Sažetak

Print Friendly, PDF & Email

Eukariotski kromosom građen je od molekule DNA, histonskih i nehistonskih proteina.

Histoni su bazični proteini bogati aminokiselinama arginin i lizin (H2A, H2B, H3, H4 i H1).

Nukleosom je osnovna jedinica pakiranja kromatina.

Kromatin dijelimo u eukromatin (transkripcijski aktivan) i heterokromatin (transkripcijski inaktivan; konstitutivni i fakultativni).

Kromosomsko pruganje omogućava detekciju konstitutivnog heterokromatina u području centromera (C-pruge) i interkalarnog heterokromatina u području krakova kromosoma (G-pruge).

Eukariotski genom čine jedinstvene sekvencije odnosno strukturni geni i velika količina ponavljajućih sekvenci koje su važne u regulaciji ekspresije gena (visoko ponavljajuće i umjereno ponavljajuće sekvencije).