Sadržaj

⌘K
  1. Home
  2. Sadržaj
  3. 20. Tehnologija rekombina...
  4. Sažetak

Sažetak

Print Friendly, PDF & Email

Klon je populacija stanica ili organizama koji su genetski identični, a nastali su binarnom diobom (bakterije) ili mitozom iz jedne stanice ili vegetativnim razmnožavanjem zajedničkog pretka.

Tehnologija rekombinantne DNA ili genetičko inženjerstvo obuhvaća niz molekularno-genetičkih metoda uz pomoć kojih je moguće mijenjati nasljednu tvar stanice.

Bazira se na ugradnji stranog gena u genom prokariotske ili eukariotske stanice.

Za ugradnju stranog gena koriste se vektori: plazmidi bakterija ili kvasaca, bakterijski i animalni virusi.

Strana DNA može se ubaciti u eukariotsku stanicu metodom transfekcije koja je sličnoj transformaciji kod bakterija.

Eukariotski organizmi s ugrađenim stranim genima su transgeni organizmi i vrlo su korisni za istraživanje ekspresije gena.