Sadržaj

⌘K
  1. Home
  2. Sadržaj
  3. 8. Promjene broja kromoso...
  4. Aneuploidija

Aneuploidija

Print Friendly, PDF & Email

Aneuploidija je promjena broja kromosoma koja zahvaća pojedine kromosome u setu tako da stanica/organizam može imati višak ili manjak jednog i više kromosoma.

Važno!

Trisomija

Trisomija, odnosno višak jednog kromosoma, je najčešća vrsta aneuploidije.

VRSTE ANEUPLOIDIJE

2n + 1   trisomija (trisomik); višak jednog kromosoma

2n + 2  tetrasomija; višak jednog para homolognih kromosoma

2n – 1  monosomija; manjak jednog kromosoma

2n – 2  nulisomija; manjak jednog para homolognih kromosoma

PORIJEKLO ANEUPLOIDIJE

Aneuploidija nastaje nerazdvajanjem (engl. nondisjunction) homolognih kromosoma (AI mejoze) ili sestrinskih kromatida (AII mejoze ili anafaza mitoze) zbog greške u funkciji diobenog vretena (slika 8.10.). Nerazdvajanje je najčešći način nastanka aneuploidije kod ljudi.
Aneuploidija može nastati i nepravilnom segregacijom kromosoma u mejozi poliploida, posebno kod vrsta s neparnim brojem kromosoma.

Slika 8.10. Aneuploidija nastaje nerazdvajanjem u AI ili AII.

Važno!

POSLJEDICE ANEUPLOIDIJE

Aneuploidija uzrokuje neravnotežu u kromosomskom komplementu što najčešće rezultira abnormalnim fenotipom. Stupanj abnormalnosti fenotipa ovisi o tome koji je kromosom u višku ili u manjku. Manjak kromosoma je štetniji od viška.