Sadržaj

⌘K
  1. Home
  2. Sadržaj
  3. 18. Populacijska genetika

18. Populacijska genetika

Print Friendly, PDF & Email

18.

  • genetička struktura populacije
  • genska zaliha
  • genetski otklon

Populacijska genetika

Populacijska genetika bavi se proučavanjem genetičke strukture populacije odnosno analizom učestalosti gena i genotipova u prirodnim populacijama kao i čimbenicima koji ih određuju.
Populacija je skup jedinki iste vrste koje žive na određenom prostoru i pareći se međusobno izmjenjuju svoj genetski materijal. U prirodnim populacijama dolazi do panmiksije ili slučajnog parenja što znači da svaki član populacije ima jednaku šansu da se pari s bilo kojim drugim članom populacije suprotnoga spola. Takvo izmjenjivanje gena podliježe Mendelovim zakonima nasljeđivanja pa se takve lokalne populacije nazivaju i Mendelove. Lokalne populacije su demi (engl. demes). Vrstu čini veliki broj lokalnih populacija s različitim stupnjem protoka gena (otvorene populacije – maksimalni protok gena; zatvorene populacije – nema protoka gena, jedini izvor varijabilnosti je mutacija).

Articles