Sadržaj

⌘K
  1. Home
  2. Sadržaj
  3. 5. Vezani geni
  4. Kviz

Kviz

Print Friendly, PDF & Email

Dobrodošli na kviz samoprocijene znanja iz petog poglavlja!

(označi točne odgovore)

1. 
Ženka spineless fenotipa (sp, nema dlačice na krilima), križana je s mužjakom claret (cl, tamne oči) i hairless fenotipa (h, nema dlačice na toraksu) fenotipa. F1 potomstvo divljeg tipa križano je s mužjacima mutantama za sva tri svojstva i dobiveno je 1000 potomaka. Broje fenotipova potomaka: 321 spineless; 38 divlji tip, 130 claret, spineless, 18 spineless, claret, 309 claret, hairless, 32 hairless, claret, spineless , 140 hairless, 12 hairless.

2. 
Neka je redoslijed gena na kromosomskom paru AABbCc. Pretpostavimo da je došlo do dvostruke kromatidne izmjene (crossing-over) između alela gena sva tri lokusa. Zaokružite gamete koje će nastati na taj način?

3. 
Koja učestalost rekombinacije odgovara nezavisnoj segregaciji?

4. 
Prvi dokazi da kromosomi mogu fizički izmjenjivati svoje dijelove odnose se na mikroskopsku identifikaciju?

5. 
Karta vezanih gena ili kromosomska karta?