Sadržaj

⌘K
  1. Home
  2. Sadržaj
  3. 7. Molekularna osnova di...
  4. Sažetak

Sažetak

Print Friendly, PDF & Email

Abnormalnosti u broju i strukturi spolnih kromosoma mogu objasniti ulogu X- i Y- kromosoma u determinaciji spola.

U sisavaca je intaktan Y-kromosom neophodan za razvitak muškog spola: jedinka s Y-kromosomom bez obzira na broj X-kromosoma je muškog spola; jedinka bez Y-kromosoma je ženskog spola.

U sisavaca je na Y-kromosomu smješten gen okidač razvitka testisa: gen SRY (engl. sex determining region Y).

U vinske mušice i većine sisavaca sa XX/XY sustavom, postoji genska neravnoteža između spolova; ženski spol ima dvostruku količinu spolno-vezanih alela.

Regulacija ekspresije X-vezanih gena: jedan X-kromosom se isključuje (inaktivira) u ranom embrijskom razvoju i ostaje inaktivan cijeli život.

Inaktivacija kromosoma X je slučajna i nasumična prema Lyon-teoriji.

Spol je samo jedna od mnogobrojnih karakteristika organizma čija ekspresija ovisi o cijelom genotipu, te o okolišu (hormoni) koji dozvoljava ekspresiju tog genotipa.