Sadržaj

  1. Home
  2. Sadržaj
  3. 12. Genetika bakterija i virusa

12. Genetika bakterija i virusa

Print Friendly, PDF & Email

12.

  • što je i kako nastaje genska mutacija
  • građa prokariotske stanice
  • građa bakterijskog genoma
  • mehanizmi rekombinacije kod bakterija
  • životni ciklus bakteriofaga

Articles