Sadržaj

⌘K
  1. Home
  2. Sadržaj
  3. 10. Molekularna struktur...
  4. Kviz

Kviz

Print Friendly, PDF & Email

Dobrodošli na kviz samoprocijene znanja iz desetog poglavlja!

(označi točne odgovore)

1. 
Prokarioti imaju (kromosom), a eukarioti?

2. 
Promotor je?

3. 
Ako je sekvencija DNA lanca 5' – AATGCTAC- 3' odaberite komplementarnu sekvenciju?

4. 
Što od ponuđenog nema molekula DNA?

5. 
Koja od ponuđenih komponenata nije uključena u stvaranje replikacijske vilice?