Sadržaj

⌘K
  1. Home
  2. Sadržaj
  3. 15. Regulacija ekspresije...
  4. Uvod

Uvod

Print Friendly, PDF & Email

 

Ekspresije gena

Regulacija ekspresije gena je regulirana. Bez kontrolirane regulacije gena svi bi se proteini stalno sintetizirali i bili bi prisutni u velikoj količini u stanici. U eukariota bi bez kontrolirane ekspresije gena sve stanice bile identične, s istim genskim produktima, dakle ne bi bilo diferencijacije pa stoga niti različitih staničnih tipova niti tkiva.

Kontrola genske ekspresije odvija se na razini:

transkripcije

translacije

funkcije proteina

U prokariota se glavni dio kontrole ekspresije gena odvija na razini transkripcije. Većina kontrolnih mehanizama ekspresije gena je negativna (sprječava ekspresiju), a rjeđa je pozitivna kontrola (omogućavanje ekspresije ili pojačavanje aktivnosti).