Sadržaj

⌘K
  1. Home
  2. Sadržaj
  3. 1. Uvod u genetiku
  4. Povijesni prikaz

Povijesni prikaz

Print Friendly, PDF & Email

1865. Gregor Mendel – križanja graška i Zakoni nasljeđivanja

1879.-1885. – W. Flemming opisuje razdvajanje kromosoma u mitozi

1888. – W. Waldeyer: prvi puta upotrebljava termin kromosom

1890. O. Hertwig i T. Boveri – objasnili u cijelosti proces mejoze

1900. De Vries, von Tchermak, Correns – eksperimentalno dokazali Mendelove zakone nasljeđivanja na drugim biljnim vrstama  

1902. – 1903. Sutton – Kromosomska teorija nasljeđivanja: geni su dijelovi kromosoma

1910. Thomas H. Morgan – uveo vinsku mušicu kao modelni organizam u klasičnu genetiku

1928. Griffith – otkrio transformirajući princip

1944. Avery i sur. – DNA je nasljedni materijal

1950. Chargaffovo pravilo

1952. Rosalind Franklin – rendgenska kristalografija DNA

1953. Watson i Crick – otkriće strukture DNA

Sredina 60-tih – otkriće genskog koda

1969. Izoliran prvi bakterijski gen

1972. Počeci razvoja genetičkog inženjerstva

1976. Osnovana prva biotehnološka kompanija u SAD-u

1986. Lociran gen za neurodegenerativnu Hungtingtonovu bolest

1986. Počeci kartiranja ljudskoga genoma

1990. Započinje Projekt ljudskoga genoma (na čelu projekta bio je James Watson)

1995. Objavljen genom bakterije Haemophilus influenzae

1996. Genom kvasca

1997. Genom prvog višestaničnog organizma – oblić Caenorhabditis elegans

1997. Genom bakterije Escherichia coli (4.500 gena)

1997. Reproduktivno kloniranje; prvi sisavac kloniran iz diferencirane stanice; ovca Dolly

2000. Završena prva faza sekvenciranja ljudskoga genoma

2000. Genom biljke uročnjaka Arabidopsis thaliana (oko 26.000 gena)

2000. Genom vinske mušice (oko 13.600 gena)

2000. Genom miša (oko 50.000 gena)

2002. Genom riže (30.000-50.000 gena)

2002. Klonirana mačka “Copy cat” čije krzno ne izaziva alergijsku reakciju kod čovjeka

2003. Genom psa

Genomi pčele, kokoši, čimpanze, štakora i dr.

Godine 2001. objavljen je nacrt ljudskoga genoma (oko 90 %) koju su napravile dvije nezavisne istraživačke skupine: “International Human Genome Sequencing Consortium” (javna sveučilišta) i “Celera Genomics” (privatna kompanija).
Ljudski genom kompletiran je 2003. godine. Od prvobitne procjene istraživača da čovjek ima 100.000 gena došlo se do 30.000 – 40.000 gena, a najnovija istraživanja pokazuju da ljudski genom ima oko 20.500 gena.