Sadržaj

⌘K
  1. Home
  2. Sadržaj
  3. 11. Prijenos informacije...
  4. Sažetak

Sažetak

Print Friendly, PDF & Email

Gen je sekvencija DNA koja nosi informaciju za protein i molekule RNA.

Gen određuje strukturu proteina tj. redoslijed aminokiselina u proteinu.

Poruka za protein zapisana je u molekuli DNA kao niz tripleta koje nazivamo genskim kodom.

Kodu je komplementaran kodon, triplet u mRNA koja nastaje transkripcijom.

Kodonu je komplementaran antikodon, triplet u tRNA koja sudjeluje u translaciji.

Proces sinteze mRNA na jednom polinukleotidnom lancu kalupu DNA je transkripcija.

Glavni enzim transkripcije je RNA-polimeraza koja se veže se za promotorsku sekvenciju kojom započinje svaki gen i sintetizira mRNA.

Kod eukariota nakon transkripcije dolazi do postranskripcijske modifikacije primarnog transkripta kojeg nazivamo RNA-procesiranje. RNA-procesiranje uključuje RNA-prekrajanje.

Translacija ili biosinteza proteina događa se na ribosomima prema informaciji u mRNA. U tom procesu sudjeluju transportna ili tRNA i ribosomska ili rRNA.

Središnja dogma molekularne biologije opisuje način prijenosa informacije koja je zapisana u DNA do krajnjeg produkta gena – proteina.

Većina eukariotskih genoma nosi uputu za nekodirajuće RNA-molekule koje sudjeluju u mnogobrojnim procesima stanice.