Sadržaj

⌘K
  1. Home
  2. Sadržaj
  3. 6. Genetika spola
  4. Sažetak

Sažetak

Print Friendly, PDF & Email

Spol neke jedinke određen je genetički.

Mužjak i ženka imaju najčešće različite spolne kromosome: X i Y (Z i W).

Spolni kromosomi su kromosomi koji nose spolno-determinirajuće gene.

Ženski spol je u većine organizama homogametan spol; muški spol je u većine organizama heterogametan spol.

Spolni kromosomi nose i druge gene koji nisu izravno odgovorni za determinaciju spola, a te gene nazivamo spolno-vezani geni.

Nasljeđivanje spolno-vezanih gena/osobina ili X-vezano nasljeđivanje nazivamo i križnim nasljeđivanjem.