Sadržaj

⌘K
  1. Home
  2. Sadržaj
  3. 17. Citoplazmatsko naslje...
  4. Kviz

Kviz

Print Friendly, PDF & Email

Dobrodošli na kviz samoprocijene znanja iz sedamnaestog poglavlja!

(označi točne odgovore)

1. 
Zdravi otac i majka sa mitohondrijskom neuropatijom imaju?

2. 
Pigmentirana ženka heterozigotnog genotipa i nepigmentirani mužjak moljca Ephestia kühniella imaju?

3. 
Prema endosimbiotskoj teoriji potomak mitohondrija bio je?

4. 
Istraživanja porijekla čovjeka većinom se rade na?

5. 
Pretpostavimo da gen koji pokazuje majčinski učinak ima normalni dominantni alel (A) i abnormalni recesivni alel (a). Majka abnormalnog fenotipa daje potomstvo normalnog fenotipa. Kakav je genotip majke?