Sadržaj

⌘K
  1. Home
  2. Sadržaj
  3. 11. Prijenos informacije...
  4. Ponovimo

Ponovimo

Print Friendly, PDF & Email

U nastavku se nalaze pitanja za samoprovjeru koja će ti pomoći u savladavanju znanja iz genetike.
Pažljivo pročitaj pitanje i pokušaj točno odgovoriti. Klikom na pitanje možeš vidjeti odgovor i pojašnjenje.

Što su proteini?

Proteini su polimeri građeni od 20 različitih monomera, aminokiselina od kojih je 9 esencijalno tj. organizam ih ne može sintetizirati. Slijed aminokiselina određuje strukturu i funkciju nekog proteina, a ona ovisi o slijedu deoksiribonukleotida koji se nalaze u DNA.

Što je gen?

Gen je linearna sekvencija deoksiribonukleotida što određuje strukturu proteina ili molekula RNA.

Pojasni genski kod?

Poruka za protein zapisana je u molekuli DNA kao niz od tri nukleotida ili niz tripleta koje nazivamo genskim kodom.

Što su kodoni?

Informacija koju nosi mRNA je niz tripleta nukleotida koje nazivamo kodonimaKodoni u molekuli mRNA komplementarni su tripletima baza u molekuli DNA. Molekula mRNA ima smjer 5’- 3’ zbog esterske veze između fosfata (5′) i šećera (3′) jer se nukleotidi u molekuli RNA prilikom transkripcije dodaju u tom smjeru. Smjer mRNA suprotan je smjeru nekodirajućeg lanca DNA s kojega se prepisuje informacija (3′ – 5′).

Što je transkripcija?

Proces sinteze mRNA na jednom polinukleotidnom lancu kalupu DNA.

Što je translacija i od koliko faza se sastoji?

Nakon prepisivanja ili transkripcije genetske informacije u jezgri, u citoplazmi stanice događa se biosinteza proteina – translacija.
Translacija se događa na ribosomima prema genetskoj informaciji u mRNA. U tom procesu sudjeluju transportna ili tRNA i ribosomska ili rRNA i proteini.
Translaciju čine tri faze: inicijacija, elongacija i terminacija.

Što središnja dogma molekularne biologije opisuje?

Središnja dogma molekularne biologije opisuje način prijenosa informacije koja je zapisana u DNA do krajnjeg produkta gena – proteina.