Sadržaj

⌘K
  1. Home
  2. Sadržaj
  3. 20. Tehnologija rekombina...
  4. Kloniranje životinja u laboratorijskim uvjetima

Kloniranje životinja u laboratorijskim uvjetima

Print Friendly, PDF & Email
Kloniranje životinja u laboratorijskim uvjetima

Totipotentnost je puno teže eksperimentalno pokazati kod životinja. Pokusi transplantacije jezgre na vodozemcima (afrička žaba Xenopus laevis) (slika 20.2.) pokazali su da sposobnost razvoja novog organizma prvenstveno ovisi o fazi razvoja stanica koje se koriste kao donori diploidne jezgre. Pokus se izvodi tako da se jezgra diploidne stanice transplantira u jajnu stanicu kojoj se prethodno uništi njena jezgra. Ako se kao donor jezgre koristi nediferencirana stanica embrija iz većine će se jajnih stanica s transplantiranom jezgrom razviti punoglavci. Ukoliko se kao donori koriste diferencirane stanice punoglavca (npr. stanice crijeva) u manje od 2 % slučajeva će doći do razvoja punoglavca. Jezgre stanica rane embrijske faze razvitka su totipotentne, dok je kod diferenciranih stanica to rijetkost. Iako diferencirane stanice imaju identičan genetički materijal kao i embrijske, očito je da su neki geni tijekom razvoja nepovratno inaktivirani, te je potrebno poznavati uvjete pod kojima bi se aktivnost tih gena vratila.

Slika 20.2. Kloniranje žabe translantacijom jezgre iz diferencirane stanice u jajnu stanicu (crtež Renata Horvat).