Sadržaj

⌘K
  1. Home
  2. Sadržaj
  3. 20. Tehnologija rekombina...
  4. Biljni vektori

Biljni vektori

Print Friendly, PDF & Email

Biljni vektori

Najbolji način za unošenje stranih gena u biljnu stanicu je prirodni sustav transformacije kojim dolazi do indukcije “crown-gall”-tumora u dvosupnica. Bakterija tla Agrobacterium tumefaciens uzrokuje tumore vrata korijena (engl. crown-gall) dvosupnica (slika 20.12.). Tumor čine biljne stanice transformirane plazmidom Ti (engl. tumor inducing) iz bakterije Agrobacterium tumefaciens (slika 20.12.). Biljne stanice su transformirane plazmidnom T-DNA (engl. transferring  DNA) koja se ugrađuje u kromosom stanice domaćina. Stanice tumora proizvode derivate aminokiselina, opine, koje koriste bakterije. Ovaj sustav je vrlo pogodan za manipulaciju stranim genima u biljnoj stanici.

C

Slika 20.12.a. “Crown-gall” tumor na stabljici duhana; b. “Crown-gall” bolest na lukovicama vrste Gladiolus sp. (preuzeto dozvolom autora iz: Pevalek-Kozlina B. Fiziologija bilja, 2003).

Za kloniranje gena u T-regiju Ti plazmida ubacuje se strana DNA (tehnikama rekombinantne DNA). Na taj način nastaje rekombinantna bakterija. Nakon zaražavanja biljke sa rekombinantnom bakterijom dolazi do ugradnje plazmidne DNA sa stranim genom u biljni kromosom (slika 20.13.).

Slika 20.13. Kloniranje gena od interesa u Ti plazmid (crtež Renata Horvat).