Sadržaj

⌘K
  1. Home
  2. Sadržaj
  3. 18. Populacijska genetika
  4. Ponovimo

Ponovimo

Print Friendly, PDF & Email

U nastavku se nalaze pitanja za samoprovjeru koja će ti pomoći u savladavanju znanja iz genetike.
Pažljivo pročitaj pitanje i pokušaj točno odgovoriti. Klikom na pitanje možeš vidjeti odgovor i pojašnjenje.

Čime se bavi populacijska genetika?

Populacijska genetika bavi se proučavanjem genetičke strukture populacije odnosno analizom učestalosti gena i genotipova u prirodnim populacijama kao i čimbenicima koji ih određuju.

Što čini populaciju?

Populacija je skup jedinki iste vrste koje žive na određenom prostoru i pareći se međusobno izmjenjuju svoj genetski materijal.

Što čini gensku zalihu (engl. gene pool)?

U lokalnoj populaciji ukupan broj gena u spolnim stanicama spolno zrelih članova populacije čini gensku zalihu (engl. gene pool)

Što čini genetičku strukturu svake populacije?

Genetičku strukturu svake populacije čini frekvencija gena i genotipova.

FREKVENCIJA GENA (ALELA) je udio različitih gena (alela) u nekoj populaciji.

FREKVENCIJA GENOTIPOVA je udio različitih genotipova u populaciji.

Razjasnite Hardy-Weinbergovo pravilo.

Hardy-Weinbergovo pravilo: u velikoj populaciji u kojoj dolazi do slučajnog parenja, frekvencije gena i genotipova su stalne. To pravilo vrijedi samo za populacije koje su u genskoj ravnoteži, a to su populacije bez mutacija, bez migracije, bez genetskog otklona (engl. drift) i bez prirodne selekcije. Ukoliko je populacija u genskoj neravnoteži gdje je p+q≠1 to ukazuje na evolucijsku promjenu.

Što je genetski otklon?

Gubitak alela ili njegova fiksacija u populaciji čistom slučajnošću i nevezano sa prirodnom selekcijom nazivamo genetski otklon (slika 18.1.). Najvažniji faktor za genetski otklon je veličina populacije. Što je populacija manja veći je potencijal za genetski otklon.

Što je učinak utemeljitelja ?

Učinak utemeljitelja uključuje migraciju na način da se mala grupa jedinki odvoji od glavne grupe jedinki populacije te osniva novu koloniju na novoj geografskoj lokaciji.