Sadržaj

⌘K
  1. Home
  2. Sadržaj
  3. 2. Mendelovi zakoni
  4. Kviz

Kviz

Print Friendly, PDF & Email

Dobrodošli na kviz samoprocijene znanja iz drugog poglavlja!

(označi točne odgovore)

1. 
Uz pretpostavku da geni nisu vezani, koji je omjer F1 gameta (AB, Ab, aB, ab) u dihibridnom križanju?

2. 
Koliko različitih genotipova potomaka i fenotipova očekujemo nakon trihibridnog križanja (oba roditelja su trihibridnog genotipa)?

3. 
Koja od ponuđenih situacija ne slijedi Zakon nezavisne segregacije?

4. 
Križanjem crnog i bijelog miša (čiste linije) dobiveno je sivo potomstvo. O kakvom se nasljeđivanju radi?

5. 
Križanjem jedinki heterozigotnih za recesivni letalni alel koji se eksprimira in utero, koji genotipski omjer očekujete u potomstvu?