Sadržaj

⌘K
  1. Home
  2. Sadržaj
  3. 9. Kromosomske aberacije
  4. Sažetak

Sažetak

Print Friendly, PDF & Email

Strukturne promjene ili kromosomske aberacije uključuju delecije, duplikacije, inverzije i translokacije.

Delecija je posljedica loma i gubitka kromosomskog segmenta.

Duplikacija kromosomskog segmenta nastaje nepravilnom kromatidnom izmjenom ili pomakom kromosomskog segmenta na novo mjesto, te parenjem kromosoma i kromatidnom izmjenom.

Inverzije uključuju dva loma, rotaciju segmenta za 180°, te ponovno spajanje što uzrokuje problem kod sparivanja homolognih kromosoma.

Translokacija nastaje nakon loma i pomaka kromosomskog segmenta na drugi nehomologni kromosom (jednosmjerna) ili kada dva nehomologna kromosoma nakon loma izmjenjuju svoje dijelove (recipročna translokacija).