Sadržaj

⌘K
  1. Home
  2. Sadržaj
  3. 11. Prijenos informacije...
  4. Kviz

Kviz

Print Friendly, PDF & Email

Dobrodošli na kviz samoprocijene znanja iz jedanaestog poglavlja!

(označi točne odgovore)

1. 
Vezanjem transkripcijskog faktora na regiju pojačivača (enhancer) dolazi do?

2. 
Tijekom RNA-procesiranja izrezuju se?

3. 
Koliko aminokiselina ima peptid dobiven translacijom slijedeće mRNA sekvencije: 5' AUGGGCUACCGA 3'?

4. 
Najmanji broj različitih aminoacil-tRNA-sintetaza je?

5. 
Kodoni AUC i AUA kodiraju za aminokiselinu izoleucin. Koju karakteristiku genetskog koda objašnjava ovaj podatak?