Sadržaj

⌘K
  1. Home
  2. Sadržaj
  3. 19. Evolucijska genetika
  4. Sažetak

Sažetak

Print Friendly, PDF & Email

Promjena frekvencije alela ili genotipova u populaciji odnosno promjena genetičke strukture populacije kroz veliki broj generacija je (mikro)evolucija.

Teorija evolucije prirodnom selekcijom (Charles Darwin): prirodna selekcija akumulira i zadržava povoljne genotipove u populaciji; ukoliko se uvjeti okoliša mijenjaju selekcioniraju se genotipovi prilagođeni novim uvjetima.

Umjetna selekcija ili selekcija nametnuta čovjekom mnogo je brži i intenzivniji proces od prirodne selekcije, no raznolikost biljnih i životinjskih vrsta dobivenih umjetnom selekcijom ide u prilog teoriji evolucije prirodnom selekcijom.

Specijacija je proces nastanka nove vrste.

Kritični događaj koji dozvoljava specijaciju je stvaranje barijere koja sprječava protok gena između populacija.

Vrste specijacije: alopatrijska, simpatrijska i parapatrijska.

Rezistentnost (npr. bakterija na antibotike, kukaca na insekticide) je rezultat selekcije.