Sadržaj

⌘K
  1. Home
  2. Sadržaj
  3. 5. Vezani geni
  4. Sažetak

Sažetak

Print Friendly, PDF & Email

Geni na istom kromosomu su vezani geni.

Potpunu vezanost pokazuju geni koji se nasljeđuju zajedno, jer između njih ne dolazi do kromatidne izmjene.

Vezani geni češće pokazuju djelomičnu vezanost, jer između njih dolazi do određenog broja kromatidnih izmjena.

Učestalost kromatidne izmjene daje relativnu udaljenost gena na kromosomu što omogućava izradu genetičke (kromosomske) karte.