Sadržaj

⌘K
  1. Home
  2. Sadržaj
  3. 5. Vezani geni
  4. Ponovimo

Ponovimo

Print Friendly, PDF & Email

U nastavku se nalaze pitanja za samoprovjeru koja će ti pomoći u savladavanju znanja iz genetike.
Pažljivo pročitaj pitanje i pokušaj točno odgovoriti. Klikom na pitanje možeš vidjeti odgovor i pojašnjenje.

Što su vezani geni i kako se nasljeđuju?

Geni koji se nalaze na istom kromosomu su vezani geni i najčešće se, ako su blizu jedan drugome, nasljeđuju zajedno jer se između njih ne događa rekombinacija. To nazivamo još  potpuna vezanost.

Što je djelomična vezanost gena?

Geni između kojih se događa rekombinacija pokazuju djelomičnu vezanost.
Djelomičnu vezanost možemo dokazati npr. test-križanjem dihibridnih ženki vinske mušice koje daje 4 fenotipske klase potomaka. Razlog tomu je što dihibridna ženka 4 vrste gameta: 2 gamete su roditeljske, a 2 su rekombinantne (posljedica su kromatidne izmjene između dva gena u bivalentu, slika 5.5.). Većina potomaka tog test-križanja su roditeljski potomci, a puno je manje rekombinantnih potomaka (manje od 50 % ukupnog broja potomaka).

Što je kromatidna izmjena?

Kromatidna izmjena (engl. crossing-over) je izmjena dijelova homolognih nesestrinskih kromatida homolognih kromosoma u profazi I mejoze. Kromatidnom izmjenom nastaju dvije vrste rekombinanata u jednakom broju zbog načina na koji se na određenom mjestu u bivalentu prekidaju, izmjenjuju i ponovno spajaju dvije nesestrinske kromatide. Nakon mejoze su dva produkta rekombinantna, a dva su roditeljska. Ukoliko nema kromatidne izmjene svi produkti mejoze su roditeljski
Kromatidna izmjena se može dogoditi bilo gdje u bivalentu, događa se u nekim mejotskim stanicama, no ne u svima, stoga je broj rekombinantnih potomaka puno manji od polovice potomaka test-križanja. Potomci s novim kombinacijama svojstava nastaju rekombinacijom.

Što je učestalost rekombinacije i čemu služi?

Učestalost rekombinacije je odraz udaljenosti gena na kromosomu a na temelju postotka rekombinantnih potomaka. To znači da što su geni udaljeniji na kromosomu veća je vjerojatnost da će biti razdvojeni kromatidnom izmjenom i obrnuto. 1 % učestalosti rekombinacije predstavlja relativnu jedinicu udaljenosti između dva gena u kromosomu. Danas u čast Morganu tu relativnu jedinicu udaljenosti izražavamo u cM (cM = centiMorgan).

Što je trihibridno križanje?

Kako bi se izbjegao manji broj rekombinantnih potomaka zbog dvostruke kromatidne izmjene potrebno je raditi trihibridno križanje, dakle pratiti nasljeđivanje tri vezana gena. Trihibridno križanje je vrlo važno u kromosomskom kartiranju i određivanju položaja gena na kromosomu.

Zašto je važno trihibridno test-križanje?

Trihibridno test-križanje omogućava ne samo detekciju roditeljskih i rekombinantnih potomaka već i potomaka nastalih dvostrukom kromatidnom izmjenom; udaljenost gena na kromosomu izračunava se na temelju učestalosti rekombinantnih potomaka.

Što je karta vezanih gena?

To je genetička karta koja se radi na temelju učestalosti rekombinacije. Jedinice te karte su relativne jer učestalost rekombinacije nije jednaka u svim regijama kromosoma.

Pojasni koeficijent koincidencije?

Objašnjava nezavisnost događaja dvije kromatidne izmjene te odgovara na pitanje da li je očekivani broj dvostrukih rekombinanti jednak dobivenom broju.

Koeficijent koincidencije = opaženi broj dvostrukih rekombinanti/dobiveni broj dvostrukih rekombinanti