Sadržaj

⌘K
  1. Home
  2. Sadržaj
  3. 12. Genetika bakterija i ...
  4. Sažetak

Sažetak

Print Friendly, PDF & Email

Prokarioti su jednostavni, jednostanični organizmi bez prave jezgre; nasljedna uputa je u nukleoidu – prstenastoj dvolančanoj molekuli DNA (haploidni organizmi!).

Zbog jednostavne građe, lakog uzgoja i kratkog životnog ciklusa prokarioti i virusi su idealni za istraživanje biokemijskih i molekularnih aspekata genetike.

U prokariote ubrajamo eubakterije i arheje.

Bakterije se razmnožavaju binarnom diobom nakon replikacije DNA pri čemu nastaju genetički identični produkti koje nazivamo klon.

Kod bakterija do genetičke rekombinacije dolazi konjugacijom, transformacijom i transdukcijom.

Transdukcija je mehanizam rekombinacije u bakterija pri čemu u prenošenju gena sudjeluju bakterijski virusi.

Virusi nisu samo asocijacija nukleinske kiseline i proteina – njihova sposobnost da koriste staničnu mašineriju za složene procese potrebne za njihovu reprodukciju ukazuje na visoki stupanj specijalizacije.