Sadržaj

⌘K
 1. Home
 2. Sadržaj
 3. 4. Multipli aleli
 4. Uvod

Uvod

Print Friendly, PDF & Email

Ako gen ima više od dva alela na razini populacije govorimo o multiplim alelima odnosno o varijacijama jednoga gena. U sekvenciji gena može na različitim mjestima doći do mutacija od kojih svaka daje novu varijaciju (novi alel), odnosno novi fenotip. Na taj način su nastali različiti i mnogobrojni alelni oblici gena koje nazivamo multipli aleli.
Diploidni organizam uvijek nosi po dva alela jednoga gena, a svaki alel se nalazi na jednom homolognom kromosomu. Međutim s povećanjem broja alela jednoga gena u populaciji, povećava se i broj mogućih genotipova, dok broj fenotipova ovisi jesu li aleli dominantni, nepotpuno dominantni ili kodominantni te o interakciji s drugim genima.
Primjerice ako gen ima 3 alela u populaciji: W, wa, wb: moguće je 6 različitih kombinacija, dakle 6 genotipova: WW, Wwa, Wwb, wawa,wawb, wbwb, a broj fenotipova ovisi o odnosu između alela.

Primjeri za multiple alele:

 • Boja krzna kunića
 • Autosterilnost (samoinkompatibilnost) u biljaka
 • Krvne grupe ABO
 • Krvne grupe MN
 • Rhesus-krvne grupe
 • Gen za enzim glukoza-6-fosfat-dehidrogenazu (G6PD)

  Važno!

  Multipli aleli

  U sekvenciji gena može na različitim mjestima doći do mutacija od kojih svaka daje novu varijaciju (novi alel), odnosno novi fenotip. Na taj način su nastali različiti i mnogobrojni alelni oblici gena koje nazivamo multipli aleli.