Sadržaj

⌘K
  1. Home
  2. Sadržaj
  3. 10. Molekularna struktur...
  4. Sažetak

Sažetak

Print Friendly, PDF & Email

Nukleinske kiseline su deoksiribonukleinska (DNA) i ribonukleinska kiselina (RNA).

DNA je genetski materijal stanice, nosi uputu za razvoj  i funkciju organizma.

DNA je dvostruka uzvojnica koju čine dva polinukleotidna lanca omotana jedan oko drugoga.

Osnovna jedinica građe DNA je deoksiribonukleotid; građen od šećera deoksiriboze, fosfatne skupine i dušične baze.

Osnovna jedinica građe RNA je ribonukleotid; građen od šećera riboze, fosfatne skupine i dušične baze.

Dušične baze su purinske i pirimidinske; purinske baze: adenin i gvanin (DNA i RNA); pirimidinske baze: timin (DNA), citozin (DNA i RNA) i uracil (RNA).

Enzimi koji sudjeluju u replikaciji DNA: helikaza, primaza, DNA-polimeraza, ligaza.

Kod bakterija replikacija DNA započinje na jednom mjestu (ori-mjesto ili izvor replikacije) i dvosmjerna je.

U eukariotskom kromosomu postoji više izvora replikacije, te se replikacija odvija u oba smjera.

Semikonzervativnom replikacijom DNA nastaju dvije identične dvolančane molekule kćeri i svaka je identična kopija originalne dvostruke uzvojnice.