Sadržaj

⌘K
  1. Home
  2. Sadržaj
  3. 16. Regulacija ekspresije...
  4. Regulacija genske ekspresije

Regulacija genske ekspresije

Print Friendly, PDF & Email

Regulacija genske ekspresije

Regulacija genske ekspresije kod eukariota ovisna je o organizaciji genoma odnosno kromatina (slike 16.1. i 16.2.). Iako su neki osnovni principi regulacije ekspresije gena zajednički i prokariotima i eukariotima, u eukariota postoje dodatne razine regulacije zbog složenosti organizacije genoma. Budući da je u eukariota DNA pakirana u kromatin, transkripcijska mašinerija mora biti sposobna kontrolirati njegovu kondenzaciju i dekondenzaciju. Specifična građa eukariotskih gena koji osim kodirajućih sekvencija (eksoni) sadrže i nekodirajuće (introne) zahtijeva regulaciju ekspresije gena na posttranskripcijskoj razini. Transkripcija i translacija eukariota prostorno su i vremenski odvojeni procesi zbog ograničenosti staničnih struktura vlastitim membranama. U jezgri stanice odvija se transkripcija a u citoplazmi translacija. Regulacija ekspresije eukariotskih gena je složeni sustav u kojem različiti elementi (na različitim mjestima i u različitom vremenu) ulaze u međusobne interakcije, te zbog interakcije sa staničnim okolišem omogućavaju sintezu pravih količina genskih produkata za funkcioniranje stanice.

Slika 16.1. Shema organizacije ljudskoga genoma.