Sadržaj

⌘K
  1. Home
  2. Sadržaj
  3. 5. Vezani geni
  4. Trihibridno križanje i kromosomsko kartiranje

Trihibridno križanje i kromosomsko kartiranje

Print Friendly, PDF & Email

Trihibridno križanje

Kako bi se izbjegao manji broj rekombinantnih potomaka zbog dvostruke kromatidne izmjene potrebno je raditi trihibridno križanje, dakle pratiti nasljeđivanje tri vezana gena. Trihibridno križanje je vrlo važno u kromosomskom kartiranju i određivanju položaja gena na kromosomu.
Ako smo primjerice ustanovili da je poredak gena na kromosomu p, l i c tj. da je gen l u sredini, to možemo iskoristiti za detekciju dvostrukih kromatidnih izmjena.
Kada se dogodi dvostruka kromatidna izmjena gen koji se nalazi u sredini ulazi u novu kombinaciju zajedno s alelima koji se nalaze uzvodno i nizvodno. Uzvodno i nizvodno od gena l su regije kromosoma (1 i 2) u kojima se događaju jednostruke kromatidne izmjene. Ako se kromatidna izmjena dogodi istovremeno u regijama 1 i 2 radi se o dvostrukoj kromatidnoj izmjeni i u tom slučaju nema novih kombinacija alela za gene p i c. Međutim gen koji se nalazi u sredini (l), nakon dvostruke kromatidne izmjene ulazi u nove kombinacije zajedno s genima uzvodno i nizvodno od njega, p+lc+ ili pl+c (slika 5.10.) . Osim toga još nastaju i roditeljske gamete: p+l+c+, plc. Isto je objašnjeno na primjeru križanja dolje (b+n+t+ / bnt).

Uz pomoć trihibridnog križanja moguće je prepoznati fenotip potomaka (koje bismo inače u dihibridnom križanju mogli previdjeti) koji je posljedica dvostruke kromatidne izmjene, te ih pribrojiti ostalim rekombinantnim potomcima kako bismo dobili pravu učestalost rekombinacije između gena p i c (slika 5.10.). Dolje je prikazano kartiranje uz pomoć trihibridnog križanja.

P1 b+n+t+/b+n+t+ x bnt/bnt
F1 b+n+t+/bnt x bnt/bnt trihibridno test-križanje
F2 potomci (fenotip) b+nt 21
b+nt 120
bnt 289
b+n+t 69
bnt+ 71
b+n+t+ 289
b+nt+ 109
bn+t+ 15
ukupno 992
Roditeljski potomci Dvostruke rekombinante
b+n+t+ 289 bn+t+ 15
bnt 289 b+nt 21
587 36

Poredak gena              n+b+t+/nbt  ­                  objašnjenje na slici 5.10.   

Rekombinante nakon c.o. u regiji 1 Dvostruki c.o. Rekombinante nakon c.o. u regiji
n+bt 120 n+bt+ 15 n+b+t 69
nb+t+ 109 nb+t 21 nbt+ 71
ukupno: 229 ukupno: 36 ukupno: 140
Učestalost rekombinacije za regiju 1 Učestalost rekombinacije za regiju 2
(229 + 36)/992 = 26,7 % (140 + 36)/992 = 17,7 %
Poredak gena       n       26,7 b     17,1    t

Važno!

Trihibridno test-križanje omogućava ne samo detekciju roditeljskih i rekombinantnih potomaka već i potomaka nastalih dvostrukom kromatidnom izmjenom; udaljenost gena na kromosomu izračunava se na temelju učestalosti rekombinantnih potomaka.