Sadržaj

⌘K
  1. Home
  2. Sadržaj
  3. 10. Molekularna struktur...
  4. Ponovimo

Ponovimo

Print Friendly, PDF & Email

U nastavku se nalaze pitanja za samoprovjeru koja će ti pomoći u savladavanju znanja iz genetike.
Pažljivo pročitaj pitanje i pokušaj točno odgovoriti. Klikom na pitanje možeš vidjeti odgovor i pojašnjenje.

Nabroji svojstva nasljednog materijala?

  • Kapacitet za pohranu informacije
  • Samoreplikacija: stvaranje identičnih kopija
  • Stabilnost strukture
  • Kapacitet za promjenu informacije: mutacije – novi alelni oblici – nova svojstva

Opiši građu molekule DNA?

Molekula DNA  je dvostruka uzvojnica promjera 2 nm (20 Å) a čine ju dva polinukleotidna lanca omotana jedan oko drugoga. Jedan potpuni okret svakog lanca je  3,4 nm (34 Å) što uključuje 10 nukleotida (razmak između dva nukleotida je 0,34 nm). Polinukleotidni lanci su antiparalelni i komplementarni tako da baze adenin i citozin u jednom lancu odgovaraju bazama timin i gvanin u drugom lancu; baze jednog polinukleotidnog lanca povezane su vodikovm vezama s bazama drugog lanca. Šećerno-fosfatni kostur nalazi se s vanjske strane molekule, a baze s unutarnje.  Zbog specifičnog sparivanja baza redoslijed nukleotida u jednom lancu određuje redoslijed nukleotida u drugom lancu, stoga su dva lanca međusobno komplementarna.

Opiši građu molekule RNA?

Molekula RNA  je jednolančana molekula građena od ribonukleotida. Svaki ribonukleotid je građen od šećera riboze, fosfatne skupine i dušične baze. Purinske baze su adenin i gvanin, a pirimidinske baze su uracil i citozin.

Koja je razlika između nukleotida i nukleozida?

Osnovna građevna jedinica polinukleotidnog lanca je nukleotid građen od šećera deoksiriboze, fosfatne skupine i dušične baze. Četiri su dušične baze: dvije purinske, adenin i gvanin te dvije pirimidinske, timin i citozin. Nukleotidi su fosfatni esteri nukleozida (npr. deoksiadenozin-monofosfat). U nukleotidu je baza vezana na šećer preko C1 atoma, fosfatna skupina je vezana na šećer preko C5 atoma.

Nukleozid je građen od šećera i baze (deoksiadenozin, deoksitimidin, deoksicitidin, deoksigvanozin).

Navedi enzime koji sudjeluju u replikaciji DNA!

U replikaciji sudjeluju DNA-polimeraza I, II i III (glavni enzim replikacije), primaza, helikaza, ligaza, topoizomeraza, ssb- proteini.

Opiši model semikonzervative replikacije DNA!

Dva roditeljska lanca DNA se odmataju i odvajaju zbog pucanja vodikovih veza između baza, te svaki lanac služi kao kalup za sintezu novog komplementarnog lanca. Rezultat replikacije su dvije identične molekule kćeri i svaka je identična kopija originalne dvostruke uzvojnice. Svaka dvolančana molekula ima jedan stari lanac i jedan novosintetizirani lanac, otuda naziv semikonzervativna replikacija.

Što je početnica?

Početnica je molekula građena od nekoliko (10) RNA-nukleotida na koju DNA-polimeraza dodaje nove deoksiribonukleotide na temelju poruke u lancu kalupu.