Sadržaj

⌘K
  1. Home
  2. Sadržaj
  3. 12. Genetika bakterija i ...
  4. Kartiranje bakterijskih gena

Kartiranje bakterijskih gena

Print Friendly, PDF & Email
Konjugacija i kartiranje

Jacob i Wollman su razvili tehniku prekinute konjugacije kojom su dokazali da je prijenos genetskog materijala konjugacijom iz donora u recipijenta linearan proces. Pomiješali su sojeve F i Hfr u mikseru te svakih nekoliko minuta uključivali mikser kako bi razdvojili stanice koje su u konjugaciji. Zatim su stanice nacjepljivali na podlogu sa antibiotikom koji ubija Hfr stanice (prirodno osjetljive na antibiotik streptomicin, gen strs) (slika 12.10.). Nakon toga su preostale stanice nacijepili na minimalne podloge s različitim dodacima (npr. na podlozi bez leucina može rasti samo prototrofna rekombinanta koja nastaje prijenosom gena za Leu iz Hfr u F i njegovom ugradnjom u genom F soja).

Slika 12.10. Prekinuta konjugacija u kartiranju bakterijskih gena (crtež Renata Horvat).

 

Poredak gena određuje se na osnovu vremena koje je potrebno da određeni gen prijeđe iz donora u recipijenta (prekinuta konjugacija – jedinice: minute) te na osnovu broja prototrofnih rekombinanata koje nastaju prijenosom gena i njihovom ugradnjom u kromosom recipijenta. Karta bakterijskog kromosoma je kružna karta, a jedinice karte su minute koje dobivamo tehnikom prekinute konjugacije.

Zapamti!

Za kartiranje bakterijskih gena odnosno za određivanje položaja i redoslijeda gena mogu se koristiti svi mehanizmi rekombinacije: transformacija, konjugacija i transdukcija.