Sadržaj

⌘K
  1. Home
  2. Sadržaj
  3. 12. Genetika bakterija i ...
  4. Građa stanice

Građa stanice

Print Friendly, PDF & Email

Građa stanice

Stanična struktura bakterija je vrlo jednostavna. Čini ju prstenasta dvolančana molekula DNA koja je pomoću proteina nalik histonima pakirana u nukleoid, ribosomi, stanična membrana, stanična stijenka (građena od peptidoglikana) te kod nekih bakterija polisaharidna kapsula (slika 12.2.).
Bakterije su vrlo pogodni organizmi za genetička istraživanja zbog slijedećih karakteristika: jednostavna građa, kratak životni ciklus (dijele se svakih 30-40 minuta), jednostavan uzgoj u laboratoriju (krute i tekuće hranjive podloge), raznolikost fenotipa (u smislu funkcije).
Bakteriju Escherichia coli, najpopularniji prokariotski modelni organizam za genetička istraživanja, otkrio je 1885. Theodor Escherich, pa je cijeli rod dobio ime po njemu.

Slika 12.2. Shematski prikaz građe bakterijske stanice (crtež Renata Horvat).