Sadržaj

⌘K
  1. Home
  2. Sadržaj
  3. Predgovor

Predgovor

Print Friendly, PDF & Email

Mrežni udžbenik Genetika namijenjen je studentima preddiplomskih studija biologije Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji trebaju steći osnovna znanja o zakonima nasljeđivanja na razini stanice, jedinke i populacije te o molekularnim mehanizmima kojima geni upravljaju rastom i razvitkom organizma.
Udžbenik je namijenjen i studentima drugih, srodnih struka poput medicinske, agronomske i veterinarske.
Ovaj mrežni udžbenik obuhvaća cjelokupni sadržaj predavanja iz kolegija Genetika za studente preddiplomskih studija Biologije.
Budući da za ovo područje ne postoji sveučilišna literatura na hrvatskom jeziku smatram ga polaznom točkom za usvajanje osnovnih znanja iz genetike, kao i dobrom smjernicom za nadogradnju postojećeg sadržaja uz pomoć brojnih udžbenika iz genetike na engleskom jeziku.
Udžbenik upućuje studenta na korištenje dodatne literature, ali tek nakon savladavanja osnova na materinjem jeziku.
Na kraju svakog poglavlja nalazi sažetak i kviz predviđeni za ponavljanje i samoprocjenu usvojenog znanja.

Dio ilustracija i shema u ovom udžbeniku prilagođeni su i prevedeni prema izvoru on-line udžbenika OpenStax platforme Sveučilišta Rice, SAD i sa platforme https://commons.wikimedia.org pod licencijom otvorenog pristupa Creative Commons Attribution License.

Ovaj elektronički udžbenik napravljen je u suradnji autorice i  tima e-Učitelj koji okuplja stručnjake s dugogodišnjim iskustvom u osmišljavanju i kreiranju  edukativnih digitalnih sadržaja. To su prof. Mario Dumančić i Renata Horvat. Mario Dumančić, profesor na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu bavi se dugi niz godina programiranjem digitalnih nastavnih materijala i e-poučavanjem. Uz svakodnevno prenošenje znanja studentima trudi se unaprijediti nastavne sadržaje kako bi bili digitalno metodički i responzivni za današnje studente.
Renata Horvat zaposlena  je na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje, pored ostalih zaduženja, obavlja poslove vezane za pripremu sadržaja za e-učenje.
Nacrtala je
većinu ilustracija te unaprijedila sadržaj na osnovu svojeg dugogodišnjeg iskustva u primjeni instrukcijskog dizajna.

Radom na ovom elektroničkom udžbeniku željeli smo omogućiti studentima učenje u pokretu, pristup temama iz genetike shodno novim tehnologijama.