Sadržaj

⌘K
  1. Home
  2. Sadržaj
  3. 17. Citoplazmatsko naslje...
  4. Majčinsko nasljeđivanje

Majčinsko nasljeđivanje

Print Friendly, PDF & Email

Majčinsko nasljeđivanje

Citoplazmatski geni prvi su puta opaženi i opisani u biljaka. Početkom XX. stoljeća (1909.) K. Correns je istraživao nasljeđivanje boje listova ukrasne biljke noćurka Mirabilis jalapa. Uočio je da je boja listova potomaka bila uvijek identična majčinskoj biljci, a nikada nije bila kao očinska biljka. Kasnija istraživanja pokazala su da je nasljeđivanje boje listova noćurka pod kontrolom gena u kloroplastoj DNA (slika 17.3.a.).
Prilikom oplodnje ženski roditelj putem jajne stanice daje ne samo jezgru već i citoplazmu s organelima, dok muški roditelj spermijem daje samo jezgru.
Razvoj zigote odvija se, prema tomu, u majčinskom okruženju, jer majčina citoplazma (citoplazma jajne stanice) direktno utječe na razvitak zigote. Zigota prema tome nasljeđuje sve plastide citoplazmom jajne stanice. Stoga je i obojanost listova biljke koja se razvije iz takve zigote identična onoj u majčinskoj biljci (slika 17.3.b.). Ovakvo citoplazmatsko nasljeđivanje nazivamo majčinsko nasljeđivanje.

Slika 17.3.a. Majčinsko nasljeđivanje panaširanosti listova (crtež Renata Horvat).

 

Slika 17.3.b. Panaširanost listova i stabljike vrste Euonymus japonicus (Sućuraj, otok Hvar; fotografija Nenad Malenica).